bemiddeling & begeleiding

Wat met de kinderen..?

Wat met de kinderen..?

By on aug 24, 2016 in Geen categorie | 0 comments

Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan. Samen hebben jullie één of meerdere kinderen en het is jullie wens om het uiteen gaan zo rustig mogelijk te laten verlopen. Jullie willen duidelijke en goeie afspraken maken met elkaar en de kinderen zo min mogelijk belasten met de gevolgen van jullie scheiding.

Als jullie zo denken, dan horen jullie tot de grootste groep mensen die terecht komen bij bemiddeling.

Er moet heel wat besproken worden, vaak in een situatie waarin gekwetste gevoelens, boosheid, ongeloof en verdriet de ondertoon voeren en soms zelfs de boventoon. Het is dan ook aan de bemiddelaar om deze gevoelens zichtbaar te maken zodat ze hanteerbaar worden en conflicten worden gezien voor wat ze zijn; een samenstromen van al deze emoties met oprechte bedoelingen en betrachtingen.

De hamvraag gaat om wat men het ‘ouderlijk gezag’ noemt. Standaard (ook in de rechtbank) wordt dit door beide ouders in een even grote mate uitgeoefend. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een rechter het ouderlijk gezag exclusief aan één van de ouders toekennen.

Maar in dit verhaal zit je net in bemiddeling omdat je geen rechters wil betrekken.

Dus we gaan ervan uit dat jullie als ouders het gezag over de kinderen samen uitoefenen. Dit betekent dat jullie samen alle grote en minder grote beslissingen nemen over de kinderen. In vele gezinnen is de ene ouder meer beslissend dan de andere in dergelijke zaken. Of heeft men het gevoel dat de ander meer beslist. Als je uiteen gaat worden dergelijke verschillende scherp(er) gesteld. Soms komt er een groter evenwicht in het nemen van beslissingen, soms net meer onevenwicht. Maar belangrijk is dat we in het ouderschapsplan ervan uitgaan dat beide ouders evenveel beslissingsrecht hebben.

Dit gedeeld ouderlijk gezag wordt het ‘gezagsco- ouderschap’ genoemd. Vele mensen denken dat dit ook betekent dat de kinderen afwisselend en evenveel bij beide ouders verblijven. Dit kan uiteraard samengaan en dan spreken we over verblijfsco- ouderschap of ‘gelijkmatig verdeeld verblijf’,maar  ook het woord ‘bilocatie’ wordt soms gebruikt. In de volksmond spreekt men vaak van een ‘week-weekregeling’.

Maar even goed kan je een minder gelijkmatig verblijf van de kinderen voorop stellen en toch het ouderlijk gezag samen uitoefenen. Bv. wanneer één van de ouders minder aanwezig kan zijn om voor de kinderen te zorgen, de ouders ver uit mekaar gaan wonen, omwille van de leeftijd van het kind (vaak bij zeer jonge kinderen wordt er gekozen voor het grootste deel bij de moeder te verblijven)  of gewoon omdat de ouders (of de kinderen) het zo het best vinden.

Ouders zijn vrij om, rekening houdend met de visie van de kinderen in de mate van het mogelijke, een verblijfsregeling uit te werken waar zij zich het beste bij voelen. In bemiddeling is dit dan ook een belangrijk onderwerp waar vaak meerdere sessies aan besteed wordt.

Er zijn tal van variaties mogelijk, hierbij een paar voorbeelden van regelingen die voorkomen (behalve de week/week regeling):

– 4-4 (bv. ma, di, woe, don bij mama- wissel na school- vrij, zat, zon, ma bij papa- wissel- di, woe, don, vrij bij mama enz.)

– 10- 10

– 7-4 (bv. ma, di, woe, don, vrij, zat, zon bij papa- wissel- ma, di, woe, don bij mama- wissel- vrij, zat enz…)

– 3- 2 – 2- 3 (ma,di,woe bij mama- wissel- don, vrij bij papa- wissel- zat, zon bij mama- wissel- ma, di, woe bij papa- wissel- ..)

Een bijkomend voordeel (of nadeel?) aan dergelijke regelingen is dat de kinderen afwisselend elke ‘soort’ van weekdag bij beide ouders doormaken. Bij meer gecompliceerde regelingen zoals het laatste voorbeeld komt dit op neer op een gelijkmatig verdeeld verblijf maar wordt voor een dergelijke regeling gekozen bij voorbeeld omdat men de aaneengesloten periode zonder kinderen te lang vindt duren.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, zoals reeds gesteld: ouders zijn vrij om een eigen verblijfsregeling op maat uit te werken. Een bemiddelaar kan hierin een zeer grote hulp zijn.

In een volgend blogbericht, meer over wat er verder moet besproken worden om tot een sluitend en stevig ouderschapsplan te komen.