bemiddeling & begeleiding

Uit elkaar gaan begint met hoe je samen bent…

By on sep 9, 2015 in Geen categorie | 0 comments

Je zit in een relatiebreuk of soms zelfs voor een echtscheiding. De relatie is op, jullie besluiten om uit elkaar te gaan. Naast alle verwarring en pijn komt er nog een dimensie bij met heel wat vragen; hoe ga je op een mooie manier uit elkaar? En kan dat eigenlijk wel, op zo’n manier uit elkaar gaan?

De variaties zijn groot, de karrenvracht aan informatie, ingewikkelde procedures en moeilijke woorden nog groter.

In deze reeks artikels wil ik wat licht door de bomen in het (echt)scheidingsbos laten schijnen. Mijn bedoeling is om jullie basis info door te geven. Met het technisch-concrete, de coördinatie, afwikkeling en opvolging van uiteen gaan kan ik jullie verder helpen in mijn praktijk als bemiddelaar. Dit kan (maar moet niet) in samenwerking met een advocaat of notaris. Maar ik weet hoe belangrijk het is om het gevoel te hebben dat je toch al een zicht hebt op wat kan/moet/…

Elk (al dan niet juridisch) traject om uiteen te gaan begint met hoe jullie samen zijn. Ik bedoel: zijn jullie getrouwd, (wettelijk) samenwonend of gewoon “feitelijk” samenwonend (dus waarbij je niets aangegeven of ondertekend hebt). Een tweede superbelangrijke factor is: hebben jullie kinderen samen?

Ik probeer hieronder een en ander op een rijtje te zetten:

feitelijk samenwonend: er moet niets, alles kan. Maar misschien zijn er goederen te verdelen? Dan kan het helpen om samen een inventaris op te stellen. Alles dat zich in een huis bevindt wordt verondersteld om toe te behoren aan diegene(n) die er gedomicilieerd is (zijn). Als jullie nog overeenkomen, dan kan je alle zaken op een rustige manier verdelen. Als dit moeilijker loopt, door alle emoties of andere onduidelijkheden, kan het helpen om beroep te doen op een bemiddelaar.

wettelijk samenwonend: twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebben voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. Dit kan je ook met je ouders, kinderen, andere mensen doen. Heeft een aantal gevolgen qua belastingen edm. Deze ‘gemeenschap’ stopzetten kan met een eenvoudige verklaring bij de burgerlijke stand. Dus ook hier ben je tot niets verplicht (maar heb je dus ook geen specifieke bescherming). Zelfde opmerkingen als hierboven.

samenlevingscontract: Dit is een “vermogensrechtelijk” contract dat afgesloten wordt bij een notaris. Hierin worden de afspraken vastgelegd die gemaakt worden rond het samen- leven en rond de goederen die daarbij gebruikt en gedeeld worden. Dit contract stopt automatisch door te huwen (of in het treurige geval dat iemand van het koppel overlijdt). Verder kan het stopgezet worden wanneer één van jullie twee een aangetekende brief stuurt aan de ander om mee te delen dat het samenwonen afgelopen is. Wat er daarna geregeld moet worden, hangt voor een groot stuk af van de inhoud van jullie samenlevingscontract. Het is immers net de bedoeling dat je daarin afspraken maakt rond wat jullie bezitten en wat niet. Soms zal er dus nog een notaris nodig zijn, maar soms ook niet. Dat hangt van elke situatie apart af.

♦ en dan is er nog het huwelijk. Je kan trouwen zonder iets te regelen op vlak van jullie bezittingen. Dit noemt men het ‘wettelijk stelsel’. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen drie vermogens; dat van elk van de partners en dan het gemeenschappelijk vermogen. Grofweg kan je stellen dat het gemeenschappelijk vermogen start na het huwelijk. Maar er zijn hier (natuurlijk) heel wat uitzonderingen op, dus opgelet. Dit wettelijke stelsel gaat automatisch in, tenzij jullie dus op voorhand beslissen om jullie ‘vermogens’ anders te verdelen.

Andere verdelingen (“huwelijksvermogensstelsels”) zijn:

de ‘scheiding van goederen’; ieder blijft eigenaar van de eigen aangekochte goederen, ook tijdens het huwelijk.  Behalve geld op gezamenlijke rekeningen en zaken waarvan geen enkel bewijs bestaat dat de ene of de andere ze gekocht heeft.

‘algehele gemeenschap’: alles behoort toe aan beide partners, ongeacht wiens naam op de factuur staat.

Je kan steeds op voorhand een huwelijkscontract afsluiten waarbij je bepaalde dingen vastlegt. Bv.: je trouwt met iemand die een bouwgrond bezit waar jullie een huis willen op bouwen. In een huwelijkscontract kan je laten bepalen dat deze bouwgrond van jullie beiden wordt.

Maar dit gaat vaak allemaal over goederen en bezittingen. Wat als jullie (minderjarige) kinderen hebben samen..?

Lees meer daarover in mijn volgende artikel!