bemiddeling & begeleiding

Posts by Liesbet

Dè leugen van de eeuw?

Dè leugen van de eeuw?

By on feb 9, 2017 in Geen categorie | 0 comments

  Twee oudere grijze mensen zitten tegenover mekaar in de trein, aan het raam. Ze kijken liefdevol in elkaars ogen en glimlachen af en toe alsof de ander net iets vertederend had gezegd. Ze zijn duidelijk al heel lang samen, die twee, 40jaar of misschien wel 50 of 60j huwelijk- wie telt nog? Er verschijnen tekstballonnetjes boven hun hoofd met van die wolkjes, dus “denkballonnetjes” eigenlijk. Het oude stel voert een conversatie over het dagje aan zee waar ze naar op weg zijn. Het gesprek speelt zich volledig in hun hoofd af, maar toch begrijpen ze elkaar, zonder woorden. En dan de kop: “de trein is altijd een beetje reizen”. Het is een oude NMBS reclame- alhoewel dat niet zeker is want ik schijn de enige te zijn die ze zich nog herinnert. Maar dat maakt het niet minder illustratief, we hebben het hier immers over een treffend beeld voor de idee waarmee we heel wat mensen opgroei(d)en. Het ideale plaatje van het oude, tedere, serene koppel dat geen woorden (meer?) nodig heeft om mekaar te verstaan. De partners for life die elkaar vanbinnen en vanbuiten kennen. Enkel nog rust is er. En een diepe warme vriendschap. STOP  (soundtrack: een naald die krakend en krijsend over een plaat krast). Dit ideaalbeeld, dit sociaal denken heeft een ganse generatie mensen met totaal scheve verwachtingen doen opgroeien. Uiteraard zullen er mensen zijn die hier zelf al aan gedacht hebben, er zich niet naar gedragen of er een ander ideaalbeeld op nahouden. Maar toch. Ik zie zoveel mensen die dit ideaalbeeld van “elkaar verstaan zonder woorden” toch op de een of andere manier koesteren. Hoe verklaar je anders dat partners in een koppel dat “al lang samen is” op een bepaald moment stoppen- of vergeten- om te vragen naar de ander zijn/haar interesses, verwachtingen, angsten en bedenkingen. Niet alleen in grote dingen maar ook in de kleine, alledaagse onnozelheden. Niemand die gelooft dat persoonlijkheden statische gegevens zijn. Weinigen zullen stellen dat ze helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in de ander. Maar toch gaan we ervan uit dat de ander niet verandert. Sterker nog, het wordt van en in een koppel vaak verwacht dat je precies weet hoe je geliefde in mekaar zit. Niet alleen hoe...

Read More

By on nov 1, 2016 in Geen categorie | 0 comments

  Als erkend bemiddelaar kan ik werken onder de rechtsbijstand. Dat betekent dat- onder bepaalde voorwaarden- een deel van de kosten voor bemiddeling kan worden opgenomen door de verzekering of de overheid. Op de site van de Federale Bemiddelingscommissie staat rond de kosten voor bemiddeling het volgende te lezen: Een bemiddeling is in principe niet gratis. Een professionele bemiddelaar zal uiteraard een vergoeding vragen. De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar.  De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van de partijen, maar de partijen kunnen een andere verdeling voorzien. De wet bepaalt eveneens dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de wijze van vaststelling en het tarief van het ereloon van de bemiddelaar moeten overeenkomen, alsmede de modaliteiten van de betaling ervan.  Een bemiddeling is over het algemeen beterkoop dan een beroep op de rechtbank, ondermeer omdat dit toelaat de kosten uit te sparen verbonden aan de procedures ter ondersteuning van de eis, alsook tal van andere kosten eigen aan de gerechtelijke oplossing van een geschil. Ten titel van inlichting: de gerechtskosten voor een geschil ter waarde van € 3.000 belopen + € 1.000 (rechtsplegingvergoeding en kosten van dagvaarding) die ten laste zijn van hij die het proces “verliest”, en dit zonder de kosten te rekenen die elke partij heeft boven de eigen advocaatkosten.  Indien de partijen de kosten kunnen betalen, moeten ze deze gelijkmatig verdelen, behalve wanneer er in de bemiddeling een andere afspraak is gemaakt. De partijen en de bemiddelaar moeten op voorhand samen de berekeningswijze en het tarief bepalen, alsook de betalingswijze. Die informatie wordt opgenomen in het bemiddelingsprotocol. Net als andere gerechtelijke procedures kunnen bemiddelingen worden opgenomen in de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand. Raadpleeg hierover uw verzekeraar. Net zoals een belangrijk aantal gerechtsprocedures, kunnen ook bemiddelingen ten laste genomen worden in het kader van uw rechtsbijstandverzekering. Raadpleeg in dat verband uw verzekeraar.  Indien een of meerdere partijen de kosten niet kunnen betalen, kunnen zij gebruikmaken van een eventueel volledige of gedeeltelijke bijstand van een bemiddelaar, indien zij beroep doen...

Read More
Wat met de kinderen..?

Wat met de kinderen..?

By on aug 24, 2016 in Geen categorie | 0 comments

Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan. Samen hebben jullie één of meerdere kinderen en het is jullie wens om het uiteen gaan zo rustig mogelijk te laten verlopen. Jullie willen duidelijke en goeie afspraken maken met elkaar en de kinderen zo min mogelijk belasten met de gevolgen van jullie scheiding. Als jullie zo denken, dan horen jullie tot de grootste groep mensen die terecht komen bij bemiddeling. Er moet heel wat besproken worden, vaak in een situatie waarin gekwetste gevoelens, boosheid, ongeloof en verdriet de ondertoon voeren en soms zelfs de boventoon. Het is dan ook aan de bemiddelaar om deze gevoelens zichtbaar te maken zodat ze hanteerbaar worden en conflicten worden gezien voor wat ze zijn; een samenstromen van al deze emoties met oprechte bedoelingen en betrachtingen. De hamvraag gaat om wat men het ‘ouderlijk gezag’ noemt. Standaard (ook in de rechtbank) wordt dit door beide ouders in een even grote mate uitgeoefend. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een rechter het ouderlijk gezag exclusief aan één van de ouders toekennen. Maar in dit verhaal zit je net in bemiddeling omdat je geen rechters wil betrekken. Dus we gaan ervan uit dat jullie als ouders het gezag over de kinderen samen uitoefenen. Dit betekent dat jullie samen alle grote en minder grote beslissingen nemen over de kinderen. In vele gezinnen is de ene ouder meer beslissend dan de andere in dergelijke zaken. Of heeft men het gevoel dat de ander meer beslist. Als je uiteen gaat worden dergelijke verschillende scherp(er) gesteld. Soms komt er een groter evenwicht in het nemen van beslissingen, soms net meer onevenwicht. Maar belangrijk is dat we in het ouderschapsplan ervan uitgaan dat beide ouders evenveel beslissingsrecht hebben. Dit gedeeld ouderlijk gezag wordt het ‘gezagsco- ouderschap’ genoemd. Vele mensen denken dat dit ook betekent dat de kinderen afwisselend en evenveel bij beide ouders verblijven. Dit kan uiteraard samengaan en dan spreken we over verblijfsco- ouderschap of ‘gelijkmatig verdeeld verblijf’,maar  ook het woord ‘bilocatie’ wordt soms gebruikt. In de volksmond spreekt men vaak van een ‘week-weekregeling’. Maar even goed kan je een minder gelijkmatig verblijf van de kinderen voorop stellen en toch het ouderlijk gezag samen uitoefenen. Bv. wanneer één van de ouders minder aanwezig...

Read More

By on sep 9, 2015 in Geen categorie | 0 comments

Je zit in een relatiebreuk of soms zelfs voor een echtscheiding. De relatie is op, jullie besluiten om uit elkaar te gaan. Naast alle verwarring en pijn komt er nog een dimensie bij met heel wat vragen; hoe ga je op een mooie manier uit elkaar? En kan dat eigenlijk wel, op zo’n manier uit elkaar gaan? De variaties zijn groot, de karrenvracht aan informatie, ingewikkelde procedures en moeilijke woorden nog groter. In deze reeks artikels wil ik wat licht door de bomen in het (echt)scheidingsbos laten schijnen. Mijn bedoeling is om jullie basis info door te geven. Met het technisch-concrete, de coördinatie, afwikkeling en opvolging van uiteen gaan kan ik jullie verder helpen in mijn praktijk als bemiddelaar. Dit kan (maar moet niet) in samenwerking met een advocaat of notaris. Maar ik weet hoe belangrijk het is om het gevoel te hebben dat je toch al een zicht hebt op wat kan/moet/… Elk (al dan niet juridisch) traject om uiteen te gaan begint met hoe jullie samen zijn. Ik bedoel: zijn jullie getrouwd, (wettelijk) samenwonend of gewoon “feitelijk” samenwonend (dus waarbij je niets aangegeven of ondertekend hebt). Een tweede superbelangrijke factor is: hebben jullie kinderen samen? Ik probeer hieronder een en ander op een rijtje te zetten: ♦ feitelijk samenwonend: er moet niets, alles kan. Maar misschien zijn er goederen te verdelen? Dan kan het helpen om samen een inventaris op te stellen. Alles dat zich in een huis bevindt wordt verondersteld om toe te behoren aan diegene(n) die er gedomicilieerd is (zijn). Als jullie nog overeenkomen, dan kan je alle zaken op een rustige manier verdelen. Als dit moeilijker loopt, door alle emoties of andere onduidelijkheden, kan het helpen om beroep te doen op een bemiddelaar. ♦ wettelijk samenwonend: twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebben voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. Dit kan je ook met je ouders, kinderen, andere mensen doen. Heeft een aantal gevolgen qua belastingen edm. Deze ‘gemeenschap’ stopzetten kan met een eenvoudige verklaring bij de burgerlijke stand. Dus ook hier ben je tot niets verplicht (maar heb je dus ook geen specifieke bescherming). Zelfde opmerkingen als hierboven. ♦ samenlevingscontract: Dit is een...

Read More

By on apr 12, 2015 in Geen categorie | 0 comments

Ik zie de twijfel in haar ogen. Begrijp ik haar wel goed? Of beter; geloof ik wat ze zegt? Of geloof ik vooral haar ex? Weet ik wel waar ik mee bezig ben? Ze knijpt haar ogen tot spleetjes en zucht. De overkant is druk aan het uitleggen. Hoe het allemaal gekomen is en waarom ze nu bij mij aan tafel zitten. In bemiddeling godbetert. Terwijl er met dat mens niet te praten valt. Als ik maar niet ga denken dat ze terug vrienden worden. Er valt een loodzware, droeve stilte. Niet voor de eerste keer in mijn ruimte verbaas ik mij over hoe hard alles kan veranderen. Als je ze hoort vertellen hoe ze een verliefd koppel met alledaagse vrolijke dromen waren. Even glinstert er nog wat eensgezindheid tussen hen, wanneer ze het over de kinderen hebben. En over hoe het allemaal begon. Maar nu zitten er twee boze, gekwetste mensen rond de tafel. Die ondanks alles nog willen proberen praten. Ook al kunnen ze het niet meer...

Read More